Video w e-mailingach cz. II

Panujący w mailingach trend sugeruje wzrost po­pularności video, pomimo to odnotowano spa­dek zainteresowania video mailingiem w stosunku do roku poprzedniego o 5 punktów procentowych. 31% użytkowników uważa, że mailing nie powinien zawierać video. Podobnie do 2017 roku, aż dla 47% badanych nie ma znaczenia, czy e-mail zawiera film.

Wyniki te wskazują, iż dla więk­szości użytkowników nie ma znaczenia, czy e-mailing będzie zawierał video, czy będzie klasyczną formą graficzną, a spora część preferuje e-mailing bez video. Zaledwie jedna piąta respon­dentów stwierdza, że materiał video dodaje atrak­cyjności e-mailom. Zestawiliśmy dane z badania z wynikami zrealizowanych wysyłek i realizacje jedno­znacznie wskazują, że e-mailingi z wykorzystaniem video osiągają zdecydowanie wyższe CTR’y, czasami otrzymując nawet dwukrotnie wyższe wartości niż w przypadku klasycznego materiału graficznego.

Należy jednak pamiętać, iż najbezpieczniejszą formą komunikacji video jest zastosowanie animowanego gifu z przeklikiem do filmu na zewnętrznej stronie. W zasadzie tylko Outlook nie pozwala na odtwo­rzenie animacji gifu, pokazując tylko jedną klatkę animacji. Niestety nadal niewielu klientów poczto­wych pozwala na odtworzenie video w e-mailingach. Wśród tych przygotowanych na odtwarzanie ma­teriału video bezpośrednio w wiadomości znajdzie­my Onet, Wirtualną Polskę oraz program pocztowy Mozilla Thunderbird.

Należy jednak pamiętać, iż najbezpieczniejszą formą komunikacji video jest zastosowanie animowanego gifu z przeklikiem do filmu na zewnętrznej stronie.

Dlatego też najczęściej stosowane jest wykorzystanie pliku z rozszerzeniem .gif z przedstawionym frag­mentem filmu w formie „playera”. W ten sposób eli­minujemy problem odtwarzania materiałów video na portalach lub programach pocztowych, które nie oferują tej możliwości. Realizując wysyłki z wykorzy­staniem materiału video, należy pamiętać o umiesz­czeniu w temacie wiadomości odpowiedniego komu­nikatu informującego o zawartości video wartego obejrzenia. Odpowiednie oznaczenie w temacie pod­nosi automatycznie wskaźniki Open Rate i wpływa na całkowitą efektywność przeprowadzanej wysyłki.